Rozdziobią nas kruki, wrony... – plan wydarzeń - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Przedstawienie postaci Andrzeja Boryckiego (czyli Szymona Winrycha):
- charakterystyka wyglądu zewnętrznego bohatera;
- powstańcza działalność Szymona Winrycha;
- oburzenie powstańca zachowaniem tych, którzy nie mają woli walki.

2. Opis okoliczności spotkania Winrycha z rosyjskim oddziałem ułanów.

3. Atak Moskali na Winrycha:
- rewizja wozu i ubrania powstańca;
- dialog Winrycha z jednym z rewidujących;
- brutalne zamordowanie bohatera.

4. Martwe ciało człowieka i konia żerowiskiem kruków i wron.

5. Przybycie chłopa na miejsce zdarzenia:
- spłoszenie wron przez chłopa;
- modlitwa nad ciałem powstańca;
- kradzież skromnego ubioru oraz broni przewożonej przez Winrycha;
- próba uśmiercenia drugiego konia;
- zakopanie ciała Winrycha w dole kartoflanym;
- wdzięczność i uwielbienie Boga za zesłanie chłopu tyle żelastwa i rzemieni
- nagłe pojawienie się konia, który zwraca łeb w stronę grobu Winrycha.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Opinie o opowiadaniach Stefana Żeromskiego
2  Rozdzióbią nas kruki, wrony... – streszczenie
3  Biografia Stefana ŻeromskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Rozdziobią nas kruki, wrony... – plan wydarzeń    Tagi: